Reference

Naši klijenti dolaze iz različitih dijelova svijeta i iz različiti branši a ono na šta smo posebno ponosni su sljedeći projekti:

 • Izrada mašine za kabliranje 
 • Izrada hidrauličnih cilindara za Kanadu 
 • Izrada sklopa kopača za rudnike Kanada
 • Izrada runera i pozicija za mini hidroelektrane (Slovenija)
 • Izrada sistema za podizanje kontejnera 
 • Izrada ekscentrični osovina 
 • Izrada ventila
 • Izrada hidrauličnih cilindara za Njemačku 
 • Izrada 10 tonskog cilindara za proizvođača čelika (BiH)
 • Izrada blok ventila za proizvođača čelika (Srbija)
 • Izrada podesta, stepništa i ograda
 • Izrada specijalnih pozicija metodom dubinskog bušenja (Italija)