Kontrola kvaliteta

Kontrola je jedan od važnih parametara u svakoj proizvodnji, vrlo je važno da se kupci širom svijeta mogu osloniti na veliki spektar kalibriranih uređaja za mjerenje.

  • Ulazna kontrola
  • Kontrola u prostoriji za mjerenje
  • Kontrola zavara penetrantima i magnetom
  • Ispitivanje pritiskom